........Strona główna......Aktualności......Działalność..... Jak można nam pomóc?.....Dołącz do nas . ..Polecane strony...Kontakt

członkowie

 

Rachunek bankowy

74 1540 1287 2001 6886 5667 0001

Bank Ochrony Środowiska

KRS 0000331266

 


Misją stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom z wadami rąk w godnym istnieniu w społeczeństwie. Jako rodzice chcielibyśmy oswoić świat z naszymi dziećmi, aby już jako dorośli ludzie byli szczęśliwi i akceptowani. Dorośli z naszego grona - dzięki doświadczeniu - mogą pokazywać najsłuszniejsze drogi do bycia sprawnym i spełnionym. Prowadzimy działalność:

  • dobroczynną polegającą na niesieniu pomocy w szczególności dydaktycznej, finansowej, psychologicznej, prawnej osobom dotkniętym wadami i chorobami narządów ruchu ze szczególnym uwzględnieniem wad i chorób rąk oraz wad i chorób współistniejących, członkom ich rodzin oraz osobom sprawującym opiekę nad osobami dotkniętymi ww. wadami i chorobami.

  • informacyjną polegającą na popularyzowaniu tematyki wad i chorób narządów ruchu ze szczególnym uwzględnieniem wad i chorób rąk oraz wad i chorób współistniejących, m.in. za pośrednictwem mediów i materiałów poligraficznych.

  • edukacyjną dotyczącą w szczególności diagnozowania, leczenia, rehabilitacji, wspomagania indywidualnego rozwoju osób wymienionych w pierwszym podpunkcie.

    Celem Stowarzyszenia jest również działalność w zakresie:

  • kultury i sportu.

  • wspierania inicjatyw społecznych dotyczących działalności w zakresach wymienionych powyżej

  • rehabilitacji społecznej i zawodowej naszych podopiecznych.


AKTUALNOŚCI

 

 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Rąk "W NASZYCH RĘKACH " 2009